Waraanni Bilisummaa Oromoo (WBO)n Godina Baha Oromiyaa waraana wayyaanee Haleele.!!

olfWaraanni Bilisummaa Oromoo (WBO)n Godina Baha Oromiyaa waraana wayyaanee sakattaaf bobba’e irratti tarkaanfii fudhateen loltoota 4n ol hojiin ala godhe; hidhattoota diinaas to’achuun meeshaa irraa hiikkate.

Bitootessa 24,2015 WBOn Godina Bahaa, Harargee Dhihaa naannoo Bookee keessaa Araddaa lakkoobsa 27 jedhamee beekamu keessatti waraana wayyaanee sochii WBO dhagahuun sakattaaf bobba’e haleeluun 3 ajjeesee 1 madeessuun kan hafan salphinaan arihee jira.

Haaluma walfakkaatuun Bitootessa 22,2015 WBOn Godina Bahaa, hidhattoota wayyaanee maqaa filannoon Harargee Bahaa keessa bobba’uun ummata hiraarsan keessaa 3 Gaara Mul’ataa naannoo Culul jedhamutti to’atnaa isaa jala oolchuun hidhannoo isaanii irraa hiikuun dantaa QBOf oolchee jira.

Miliishotni wayyaanee WBOn to’ataman kanneenis Mahaammad Alii Gobbee, Musxafaa Jibriil Wadaayii fi Lishaanoo Kaasaa Argaaw oggaa ta’an WBOn guyyoota 4f barumsii fi gorsi barbaachisuuf kennuufiidhaan