QEERROO: Godina Arsii fi Bakkeewwan Birootti Qonaan Bultootni Oromoo Saaminsa Lafaa Dura Dhaabbachuudhaan Investeroota Halagaa Arii’an‏

Uummatni Oromoo saaminsa lafaa Mootummaan Wayyaanee fi Investerootni alagaa fudhachaa jiran dura dhaabbachaa jira. Godina Arsii aanaa Gololchaa ganda Siree Baggoo fi Furda Bal’aa jedhamee beekamu keessatti investerri mootummaa Wayyaanee waliin harka mirgaa tahee hojjetu Mohaammed Amaan jedhamu lafa qotee bultootaa fudhachuuf wayita jedhutti Uummatni qotee bultootaa dura dhaabbatanii jiran. Investera kanaaf mootummaan wayyaanee Heektaara 1000 ol kan kenniteef yoo tahu qotee bultootni gandoota kanaa nuyi qe’ee keenya irraa hin buqqaanu, Lafti kan keenyadha jechuudhaan diddaa dura dhaabbatanii lafa isaanii dhorkachuun investera kana tokkummaadhaan ka’uun arii’anii jiran. Haaluma wal fakkaatuun Godina Baalee aanaa Daalloo mannaa fi Godina Wallagga bahaa Haroo Limmuutti mootummaan wayyaanee lafa qotee bultootaa investeroota Lammii Biyya Australiadhaaf kan kennite yoommuu tahu Uummatni gamtaan ka’uudhaan lafa isaa akka falmatu Qeerroon waamicha dabarsa.

– Qeerroo.org