Beesisa fi Waamicha OMN – Sweden, Magaalaa Sundsvall (Ebla 18, 2015)

Nageenyi Waaraan Ilmaan Oromoo Maraaf,

Nagga keenyatti aansuun Waamicha gammachiisaa Uummata Oromoo Swedenii fi nannawaa ishee jiran maraaf. Yeroo dheeraaf kan hawwamaa fi eegamaa ture hayyuu kabajamaa fi Xiinxalaa syaasaa Obbo Jawar Mohammed Ebla 18, 2015 Sweden, Magaalaa Sundsvall itti Oromoota sweden fi nannawaa ishee jiratan waliin marii bal’aa gaggessuuf waan deemuuf Ilmaan Oromoo marti dhimma Midiyaa keenya irratti guyyaa kana yaada qabdan hundaaf iyyu isin keessumsiisuuf Obbo Jawar fi Hawaasni Oromoo Västern Norr Land qaphii isaa xumaratanii jiru. Maal ree kabajaa waliin nagaan kotta isiniin jedha koreen qophessitu ayyana kanaa. Akkasumas aristooti Oromoo bebekamoon akka Abbabaa Abbashuu fi Tottobaa Taddasaa isin bashannansiisuf karaa irra jiru kunoo galata qabuu itti dhihaadhaa.

Koree Qindessituu Qophii Kanaa ti!