A Short Poetry by Jawar Mohammed supporter

by Godina Baalee

BBC Aljazerarratti
Hundumaa dorgomtee
Wayyaaneef naafxanyaa
Fuldura dhabbattee
Oromia media network
Badhaasa argatte

Sababa saniitiin
Sabummaan bal’attee
Ijjii saba keennaa
Keessaan wal agartee

Walillee barsiistee
Walirraa barattee
Ardha nuu deebite
Aadaan dur dabarte

Jawar muhaammad
Gufuufii rakkinna
Irraan tarkaanfadhu
Homa hunda caalaa
Umrii nuu dheeradhu

Dhaloonni ka dhufus
Fakkeenya haalaalu
-Rabbiin- siif haa kennu
Ilma ka sicaalu

Download GibeTube Android App Free & Stay Connected